05 sierpnia 2023

Zasady tłumaczenia tekstów z zakresu rachunkowości

Przy tłumaczeniu tekstów z zakresu rachunkowości, warto pamiętać o następujących zasadach:

1. Stosować właściwą terminologię rachunkową i finansową w językach źródłowym i docelowym, aby zapewnić precyzyjność i zrozumienie przekładu.

2. Posiadać wiedzę na temat obowiązujących zasad rachunkowości w kraju źródłowym i docelowym oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), jeśli są one stosowane.

3. Zwracać uwagę na specyfikę przepisów prawnych, podatkowych oraz rachunkowych obowiązujących w kraju docelowym i uwzględniać je w tłumaczeniu.

4. Zachować spójność formatowania dokumentu, uwzględniając układ tabel, jednostki walutowe, systemy liczbowe i formaty dat, zgodnie ze standardami w kraju docelowym.

5. Dążyć do najwyższej jakości i rzetelności przekładu, dbając o treść i formę dokumentów.

Stosując te zasady, można osiągnąć profesjonalne i rzetelne tłumaczenie tekstów z zakresu rachunkowości, dostosowane do potrzeb odbiorców w kraju docelowym.

Ostatnie wpisy

Zamów wycenę

Vladyslav Dombrovskyi

Jestem założycielem firmy tłumaczeniowej Translation Support. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa. Posiadam certyfikat z zakresu rachunkowości dla tłumaczy języka angielskiego od szkoły dla tłumaczy Textem, zaświadczenia kwalifikacyjne UDT obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.  Działam w branży tłumaczeniowej od 2019 roku. 

NIP: 7272868093                                                     

REGON: 525024043

Adres: Łódź, ul.  Narutowicza, nr 40, lok. 1, 90-135

                                         

Translation Support